Ang unang pagdating ng mga kastila is drake and rhianne dating

Spain introduced Christianity to the Philippines in 1565 with the arrival of Miguel Lopez de Legaspi.

Nagsimulang magsuot ng mga kasuotang europeo ang mga pilipino,tulad ng camisa at saya,amerikana,tsinelas,sapatos,alampay at payneta. Kapag panahon ng tag ulan , nagiging abala ang mga magsasaka sa paghahanda ng bukirin.

PILIPINAS SA PANAHON NG KASTILAEDUKASYON•Dekretong Pang-edukasyon 1863 - layunin nitong mapalaganap ang edukasyon sa ibangbahagi ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga paaralan doon.•Ang mga tinuturo ay Kristyanismo, Wastong Pag-uugali, Moralidad, Heograpiya, Wikang Espanyol, Kasaysayan ng Espanya, Matematika.•Masasabing ang edukasyon para sa mga Pilipino ang isa sa mga dahilan ng paglinang atpagsibol ng damdaming nasyonalistiko na nagging sanhi ng nga pagkilos at pagtutol labansa mga patakarang kolonyal ng Espanya.•Ang mga paaralang naitayo ay ang Colegio de Sta. Isabel, Colegio de San jose, Colegio de Manila, UP at UST.

RELIHIYON•Unang layon ng mga kastila ay ang pagpalaganap ng Kristyanismo upang mas madalingmakuha at masakop ang Pilipinas.•Hindi nasakop ang Mindanao.•1565-dumating ang mga misyonerong Agustinian na nabibilang sa Orden ng San Agustin.•1577-pagdating ng mga Franciscan na nabibilang sa Orden ng Francisco•1581-dumating ang mga Heswita na kasali sa ordeng Society Of Jesus.•1587-dumating ang mga Dominicano na kasli sa orden ni Santo Domingo.

Manobo sa unang pagdating ng mga Muslim, na pinangungunahan ni Muhammad ...

When asked about the difference between the old timer photojournalists and the new timers, Bagwis said that there is not much difference between the two.

Search for ang unang pagdating ng mga kastila:

ang unang pagdating ng mga kastila-63

Every village had its share of shamans and priests who competitively plied their talents and carried on ritual curing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang unang pagdating ng mga kastila”